UDI vurderer internflukten til Kabul


FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kom 30. august med nye anbefalinger for internflukt i Afghanistan.

Published: 15.10.2018

De anbefaler ikke internflukt til Kabul, slik UDI praktiserer.

UDI vil derfor gjennomgå praksisen i lys av dette. Vi gjør oppmerksom på at UDI fortsatt vurderer internflukt til andre trygge områder i Afghanistan.

UDIs vurdering vil bli forelagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?