Informasjon til driftsoperatører og ansatte på asylmottak om koronasituasjonen


Det er viktig at driftsoperatører og ansatte i asylmottak følger opp råd og pålegg fra helsemyndighetene og UDI. Fritak UDI gir gjelder inntil videre og står beskrevet i informasjonen under.
 • Oppheving av fritak fra krav til drift av asylmottak

 • UDI gjenopptar behandlingen av søknader om tilskudd

 • Informasjon fra helsemyndighetene

 • Hva mottaket kan gjøre når beboere ikke etterfølger rådene om smittevern

 • Lever dokumenter til UDI før asylintervju

 • Supplement til retningslinje om rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer

 • Informasjon om oppstart i barnehager 20. april

 • Skolene åpner igjen for alle 11. mai

 • Tilbud om barnehage-/skole fordi du har en samfunnskritisk funksjon

 • Ivareta behovene for aktivisering, sosialisering og felleskap for enslige mindreårige

 • Ivareta behovene for individuell kartlegging av enslige mindreårige

 • UDI behandler ikke flyttesøknader nå

 • Slik skal mottakene behandle søknader om permisjon

 • Mattilsynets råd til kantiner og serveringssteder om koronavirus

 • Gjeninnføring av aktivitets- og avlastningstilbudet i barnebasen

 • Politiet prioriterer politiattester innenfor helse, omsorg, barnevern og lignende

 • Midlertidige rutiner om ekstraordinære driftstilskudd

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?