Informasjon til driftsoperatører og ansatte på asylmottak om koronasituasjonen


Det er viktig at driftsoperatører og ansatte i asylmottak følger opp råd og pålegg fra helsemyndighetene og UDI. Fritak UDI gir gjelder inntil videre og står beskrevet i informasjonen under.
 • Informasjon fra helsemyndighetene

 • Ikke fritak på tilrettelagt avdeling

 • Tilbud om barnehage-/skole fordi du har en samfunnskritisk funksjon

 • Ivareta behovene for aktivisering, sosialisering og felleskap for enslige mindreårige

 • Ivareta behovene for individuell kartlegging av enslige mindreårige

 • Fristen for å innlevere regnskap er utsatt

 • UDI behandler ikke flyttesøknader nå

 • Fritak fra enkelte krav til bosettingsforberedende arbeid

 • Slik skal mottakene behandle søknader om permisjon

 • Fritak fra enkelte krav i returarbeidet

 • Mattilsynets råd til kantiner og serveringssteder om koronavirus

 • Stenging av aktivitetstilbudet/avlastningstilbudet i barnebasene

 • Mottakene skal ikke ha fellesaktiviteter for beboerne

 • Politiet prioriterer politiattester innenfor helse, omsorg, barnevern og lignende

 • Midlertidige rutiner om ekstraordinære driftstilskudd

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?