Henvendelser og spørsmål til UDI


Hvis du har spørsmål knyttet til det å drive asylmottak, ta kontakt med det av UDIs regionkontorer som dekker ditt fylke. 

UDIs regionkontorer har ansvar for å følge opp driftsoperatørene. 

Regionkontor

  • Nord (Finnmark, Nordland og Troms)

  • Sør (Aust-Agder, Telemark, Vest-Agder og Vestfold)

  • Vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane)

  • Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag)

  • Ankomst- og transittenheten (Oslo)

  • Indre Østland (Innlandet og Viken)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?