Asylmottak Regelverk for drift av asylmottak


UDI utarbeider retningslinjer for driften av mottak. 

De viktigste rundskrivene for statlige mottak er

Du finner også informasjon om bruk av bygninger som asylmottak på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine nettsider (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?