Har fått svar Har fått ja på søknad om statsborgerskap


Hvis du har fått norsk statsborgerskap, må du vanligvis si fra deg ditt tidligere statsborgerskap. Når du har fått norsk statsborgerskap kan du få norsk pass.

Les brevet du har fått fra UDI nøye. Der står det hva du må gjøre nå, og hvilken type innvilgelse du har fått. 

Hvilken type innvilgelse har du fått?

  • Har fått norsk statsborgerskap etter å ha levert søknad

  • Innvilget norsk statsborgerskap etter melding

  • Har fått ja til norsk statsborgerskap med krav om "etterfølgende løsning"

  • Har fått tilsagn om norsk statsborgerskap

  • Har fått ja på søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?