Tilbakemeldinger på service


Her kan du gi oss tilbakemeldinger om ting du er fornøyd eller misfornøyd med. Hvis du ønsker svar fra oss, må du fylle inn navnet og e-postadressen din, hvis ikke kan du være anonym.

Informasjon om deg (fyll ut dette hvis du ønsker et svar fra oss)

Av sikkerhetsgrunner bør du ikke skrive personlig informasjon om deg selv eller andre i dette skjemaet. Personlig informasjon er for eksempel private helseopplysninger, informasjon om straffbare forhold eller informasjon om at noen er asylsøker eller flyktning.

Tilbakemelding om service