Bosatt i EU/EØS/Schengen eller Storbritannia


Her finner du informasjon om reglene for innreise til Norge for personer bosatt i EU/EØS/Schengen eller Storbritannia

Personer med godkjent digitalt koronasertifikat kan reise til Norge uansett hvor de reiser fra

 • Personer som er fullvaksinert, eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene og har et gyldig digitalt koronasertifikat Norge godtar

Personer som er bosatt i EU/EØS/Schengen eller Storbritannia og ikke har et godkjent digitalt koronasertifikat, må falle inn under ett av unntakene under for å kunne reise til Norge

 • Unntak: Personer bosatt i grønne land/områder

 • Unntak: mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som er unntatt innreiserestriksjoner

 • Unntak: utlendinger som er bosatt i Norge

 • Unntak: Utlendinger som er i et etablert kjæresteforhold med en person bosatt i Norge

 • Unntak: Utlendinger som skal besøke nære familiemedlemmer bosatt i Norge

 • Unntak: Familiemedlem til EU/EØS-/Schengen-borger som skal bosette seg i Norge.

 • Unntak: EU/EØS/Schengen-borgere som skal besøke familiemedlemmer som er bosatt i Norge eller reiser sammen med et norsk familiemedlem til Norge

 • Unntak: nært familiemedlem til norsk borger bosatt i utlandet

 • Unntak: nært familiemedlem til EU/EØS-/Schengen-borger som jobber i Norge

 • Unntak: utenlandske studenter

 • Unntak: utenlandske idrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som kommer til Norge for å delta på enkelte idrettsarrangementer

 • Unntak: de som kan pendle mellom nordiske land

 • Unntak: utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

 • Unntak: utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse

 • Unntak: utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

 • Unntak: enkelte yrkesgrupper

 • Unntak: utlendinger som arbeider offshore på flyttbar eller fast innretning

 • Unntak: utenlandske arbeidere som er unntatt innreiserestriksjoner etter søknad og vedtak fra Sjøfartsdirektoratet

 • Unntak: utenlandske arbeidere som er unntatt innreiserestriksjoner etter søknad og vedtak fra Landbruksdirektoratet

 • Unntak: utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

 • Unntak: utlending som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

 • Unntak: utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

 • Unntak: utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner

 • Jeg tilhører ingen av unntakene som kan reise inn nå. Kan jeg søke om å få reise inn likevel eller klage på at jeg ikke kan reise inn til Norge nå?

Reisedokumenter

 • Jeg har ikke gyldig oppholdskort, men trenger å reise. Hva gjør jeg?

 • Jeg hører til ett av unntakene som kan reise inn til Norge nå. Kan UDI gi meg en skriftlig bekreftelse på at jeg har rett til å komme til Norge som jeg kan bruke når jeg reiser inn?

Karantene og dokumentasjon for unntakene fra innreiserestriksjonene

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?