EASO


UDI deltar i det europeiske asylstøttekontoret EASO.

Bakgrunn

Det europeiske asylstøttekontoret (EASO) ble etablert i 2010 for å:

  • støtte opp om EU-medlemslandenes praktiske samarbeid på asylfeltet
  • støtte medlemsland som er under spesielt press
  • bidra til implementeringen av et felles europeisk asylsystem.

Norges bidrag

Tilknytning til EASO er viktig for Norge fordi det vil gi oss muligheter til å følge med på asylsituasjonen i Europa og bidra til utviklingen på feltet.

Noe av det vi bidrar med:

  • Bistår medlemsland med vår kompetanse på asylsaksbehandling, drift av mottak, erfaring med spesielle grupper asylsøkere og landinformasjon.
  • Deltagelse på møter og arbeidsgrupper i EASO om tema som menneskehandel, felles saksbehandling, oppsporing av familiemedlemmer og mottak.
  • Vi lager opplæringsmoduler og bidrar til opplæring av andre.
  • Medarbeidere i UDI får opplæring i EASO.
  • Deltagelse i asylstøtteteam fra EASO som har bistår medlemsland som har et spesielt press på sitt asyl- og migrasjonssystem.
  • Norge, representert ved UDIs direktør Frode Forfang, deltar på styremøtene som observatør.

Ler mer på: https://easo.europa.eu/ (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?