Organisasjonskart og skildring av avdelingane


Organisasjonskart og skildring av avdelingane i UDI.
 • Organisasjonskart

 • Direktør

 • Administrative fellesteneste

 • Analyse- og utviklingsavdelingen

 • Asylavdelinga

 • Avdeling for elektronisk forvaltning

 • HR-eniniga

 • Internrevisjonen

 • Tryggleiksstaben

 • Kommunikasjonsstaben

 • Oppholdsavdelinga

 • Region- og mottaksavdelinga

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?