Saksbehandlingstider i UDI


Oversikt over kor lenge du må vente på svar på søknaden din.

Kva slags sak har du hos UDI?

  • Familieinnvandring

  • Arbeid

  • Besøksvisum (besøk og ferie)

  • Studium

  • Permanent opphald og varig opphaldsrett

  • Au pair

  • Statsborgarskap

  • Vern (asyl)

  • Utlendingspass og reisebevis

  • Utvising og oppheving av innreiseforbod