Søkje om å bli løyst frå norsk statsborgarskap


Du kan søkje om å bli løyst frå det norske statsborgarskapet ditt i tre ulike tilfelle:

  • Du bur i utlandet og må løyse deg frå det norske statsborgarskapet for å få statsborgarskap i eit anna land. 
  • Du bur i utlandet og har statsborgarskap i eit anna land. 
    • Det held ikkje at du er registrert utflytta frå Noreg; du må ha intensjon om å bli buande i utlandet. Du treng ikkje bu i landet du har statsborgarskap i.
  • Du bur i Noreg, men har statsborgarskap i eit anna land, og det vil vere urimeleg å nekte å løyse deg.
    • Det skal mykje til for å få ein slik søknad innvilga. Du må oppgje kvifor det vil vere urimeleg. Ønsket om å unngå forpliktingar som følgjer av å vere norsk statsborgar, er til dømes ikkje ein gyldig grunn.

Korleis søkjer du?

Det finst ikkje eit eige søknadsskjema; det held at du skriv eit brev til UDI. Du må dokumentere at du fyller eitt av dei tre krava for å bli løyst frå det norske statsborgarskapet.

Bur du i utlandet, må du møte opp hos næraste norske ambassade eller generalkonsulat (ekstern nettstad) for å levere brevet. Bur du i Noreg, må du møte opp hos politiet for å levere brevet.

Løysing av barn frå norsk statsborgarskap

Barn mistar ikkje automatisk det norske statsborgarskapet sitt sjølv om foreldra blir løyste frå sine. Det er også mogleg å søkje om at eit barn blir løyst frå eit norsk statsborgarskap, uavhengig av alderen på barnet og av om foreldra søkjer samtidig.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?