Utanlandsadopsjon


Ein utanlandsadopsjon er gyldig i Noreg i desse tilfella:
  • Adopsjonen er rettskraftig/endeleg og gitt av den rette adopsjonsstyresmakta i landet barnet er adoptert frå.
  • Bufetat eller Bufdir har gitt førehandssamtykkje til adopsjonen dersom han er gjord utanom ei godkjend adopsjonsforeining.
  • Den/dei som adopterte barnet, var busett i landet barnet blei adoptert frå då adopsjonen skjedde. Var barnet busett i Noreg, må Bufetat ha samtykt i adopsjonen.
  • Bufdir har anerkjent adopsjonen i ettertid.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?