Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om fornyelse av oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 1-11) Sjekkliste for fornyelse for arbeidstaker på fast innretning (offshore-arbeider)


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen.

Du må også vise fram originalene. Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om fornyelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, kan den levere kopier av dokumentasjon på utdanningen og/eller yrkeserfaring din og passet ditt, i stedet for originaler.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden. 
  • Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av passet ditt.
Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må levere én av disse:

 

Dokumentasjon du må levere hvis du har arbeidsgiver i Norge 

Sjå forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB) (www.udi.no/skjema). Du må fylle ut skjemaet på nytt. Du kan ikke bruke det samme arbeidstilbudskjemaet som sist gang du søkte.

Dokumentasjon du må levere hvis du er ansatt i et selskap i utlandet og skal på oppdrag i Norge 

Sjå forklaringSkjul forklaring

Kontrakten må

  • dokumentere hva kontraktsforholdet mellom partene går ut på
  • tydelig beskrive tjenesten du skal utføre og varigheten på oppdraget
  • hvis du arbeider i et internasjonalt selskap, kan kontrakten erstattes med en bekreftelse fra selskapet på at du i en bestemt tidsperiode skal arbeide for selskapet i Norge
Sjå forklaringSkjul forklaring

Oppdragstilbud, pdf, 811 kB (www.udi.no/skjema)

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du skal arbeide i mindre enn 80 prosent stilling 

Hvis du skal arbeide for mer enn én arbeidsgiver eller oppdragsgiver

Hvis arbeidstilbudet eller oppdragstilbudet ikke er sammenhengende

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Sjå forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du skal arbeide som arbeidstaker for en bemanningsbedrift 

Sjå forklaringSkjul forklaring

I bekreftelsen må oppdragsgiveren skrive hvilken periode du skal utføre oppdrag der og gi en detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene dine.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Hvis du ønsker at arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren din skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne eller vil gi noen lov til å følge opp søknaden i UDI på dine vegne 

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Dato/sted:
Underskrift: