Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-1 (2)) Sjekkliste for nasjonalitetskokk


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema, pdf, 2,2 MB (www.udi.no/skjema)

Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du har fullført utdanning eller grad fra universitet eller høyskole, må du levere vitnemål eller annen dokumentasjon som viser hvilken utdanning eller grad du har tatt.
  • Hvis du har fullført fagutdanning fra videregående skole, må du levere både vitnemål og karakterutskrifter som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.
  • Hvis du har utdanning som ikke er fullført, må du legge frem dokumentasjon som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.

Hvis du har levert denne dokumentasjon til UDI tidligere, trenger du ikke levere den på nytt.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Dokumentasjonen må inneholde:

  • detaljerte opplysninger om arbeidsoppgavene du utførte, og om hvilken funksjon og hvilket ansvar du hadde
  • informasjon om restaurantens eller hotellets standard, gjennom opplysninger om restaurantens meny, karakter og størrelse

For søkere med arbeidserfaring fra Kina

Sjå forklaringSkjul forklaring

Attesten må inneholde opplysninger om at du:

  • er en Senior technical cook (NVQ Level 1) eller Technical cook (NVQ Level 2), og
  • at du har tatt graden «Medium skill» (NVQ level 4) og «Senior skill» (NVQ level 3)

For søkere med arbeidserfaring fra Hong Kong

For søkere med arbeidserfaring fra Thailand

Sjå forklaringSkjul forklaring

Attesten må inneholde opplysninger om at du har oppnådd Level 2 in National Skill Standard Testing of Thai Cooks

For søkere som har hatt oppholdstillatelse som nasjonalitetskokk i løpet av de siste 12 månedene

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du leverer søknaden i et annet land enn hjemlandet ditt

Hvis du leverer søknaden i Norge

Sjå forklaringSkjul forklaring

For eksempel: Besøksvisum, oppholdstillatelse i annet Schengenland og/eller dokumentasjon på når du reiste inn i Norge/Schengen.

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge trenger du ikke levere noe. 

Hvis du ønsker at arbeidsgiveren skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne eller gi arbeidsgiver eller en annen person i Norge lov til å følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis arbeidstilbudet ikke er sammenhengende

Hvis du skal arbeide i mindre enn 80 prosent stilling 

Hvis du skal arbeide for mer enn én arbeidsgiver

Hvis du ønsker å arbeide under søknadsbehandlingen 

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema, pdf, 2,2 MB (www.udi.no/skjema)

Dato/sted:
Underskrift: