Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdskort (utlendingsloven § 114 jf. § 118) Oppholdskort for de som skal gifte seg med en EU/EØS-borger


Informasjon