Disse dokumentene må du levere til politiet Sjekkliste for melding av norsk statsborgerkap for nordiske statsborgere


Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.