Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Student ved høgskole/universitet/fagskole og elev på videregående skole


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.