Slik søker du om å fornye familieinnvandringstillatelsen din


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.