Skal søkje Russisk arbeidar


Det er spesielle reglar for russiske borgarar frå Barentsregionen som ønskjer å arbeide i Nord-Noreg (Nordland, Troms og Finnmark). 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Kven er du?

  • Russisk ufaglært arbeidar

  • Russisk grensependlar

  • Russisk torghandlar

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om opphaldsløyve for å arbeide. 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?