Skal søkje Tilsett i eit selskap i eit anna EU/EØS-land


Dersom du har fast stilling i eit selskap i eit anna EU/EØS-land, og skal utføre eit oppdrag for dette selskapet i Noreg, er det eigne reglar for deg. 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?