Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Evaluering av barnefaglige tiltak i asylkjeden

  • Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker

  • Evaluering av representantordningen

  • Gjennomgang av UDIs troverdighetsvurderinger i saker om beskyttelse

  • Kompetanse om vold i nære relasjoner

  • Tilrettelegging for faglært arbeidsinnvandring fra tredjeland

  • Utredning om torturutsatte i asylprosedyren

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?