Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2019) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - april 2019 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI (første instans) etter statsborgerskap og utfall.
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunnerEMA begrensetAvslagDublin III-forordningTrygt 3dje landTrukket / henlagtTotaltInnvilgelsesandel realitetsbehandlet %*Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 3 7 5 1 0 1 0 0 17 94 88
Algerie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Eritrea 9 0 0 0 0 0 0 0 9 100 100
Etiopia 0 0 1 1 0 0 0 0 2 50 50
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Irak 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Polen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Russland 0 0 2 0 1 0 0 0 3 67 67
Somalia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Syria 5 0 0 0 0 0 0 0 5 100 100
Ukraina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Total 20 7 9 2 3 1 0 1 43 88 84

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.06.2019 statistikk januar - mai
04.07.2019 statistikk januar - juni
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?