Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2019) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - juli 2019 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 15 8 10 2 1 0 0 0 36 92 92
Albania 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Algerie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 100
Eritrea 18 0 0 0 0 0 0 0 18 100 100
Etiopia 0 0 1 1 0 0 0 0 2 50 50
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Irak 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 100
Marokko 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Moldova 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Polen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Russland 0 0 2 0 2 0 0 0 4 50 50
Somalia 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 100
Syria 22 0 0 0 0 0 0 0 22 100 100
Sør-Afrika 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ukraina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Total 59 8 17 3 11 0 0 1 99 86 85

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 06.08.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?