Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2019) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - desember 2019 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 23 17 17 2 1 0 0 0 60 95 95
Albania 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Algerie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 100
Egypt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Eritrea 23 0 0 0 0 0 0 0 23 100 100
Etiopia 0 0 1 1 0 0 0 0 2 50 50
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Irak 1 0 3 0 0 0 0 0 4 100 100
Jemen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Jordan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Marokko 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Moldova 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Pakistan 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Polen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Russland 0 0 2 0 3 0 0 0 5 40 40
Somalia 2 0 0 0 0 0 0 1 3 100 67
Statsløs 5 0 2 0 0 0 0 0 7 100 100
Syria 44 0 0 0 0 0 0 0 44 100 100
Sør-Afrika 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ukraina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Total 100 18 27 4 14 0 1 3 167 89 87

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?