Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2020. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2020: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
Asylmottak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug
Ankomstsenter Østfold, Råde 69 30 9 12 5 8 29 49
Arna 161 165 163 160 147 141 142 103
Bankplassen 0 0 0 0 0 0 0 14
Drevsjø 121 105 109 110 105 104 103 92
Hobøl 125 123 122 110 92 87 83 82
Hobøl TA 18 19 19 19 20 20 19 20
141 138 142 143 136 133 133 140
Kasper transitt LINK 181 153 117 95 67 39 53 74
Kristiansand integrering 134 129 128 154 147 125 120 104
Kristiansand TA 14 15 17 17 17 17 16 19
Larvik 0 0 0 0 100 138 122 93
Leira 104 109 110 111 99 89 85 82
Leira TA 14 11 12 12 12 15 15 13
Lund 121 122 120 122 124 113 112 51
Mysebu EM ankomsttransitt Ostra 14 16 17 16 15 16 21 20
Nome 0 0 0 0 0 0 33 105
Refstad, ankomsttransitt Hero 176 191 160 148 80 60 13 0
Setermoen 128 126 122 114 108 85 87 88
Setermoen TA 16 18 19 19 20 20 20 20
Sjøvegan 95 94 97 93 84 74 66 64
Sjøvegan EM 23 22 20 20 17 15 18 16
Solbakken Asylmottak 0 0 0 0 0 0 0 71
Steinkjer integrering 37 37 39 40 33 27 26 32
Steinkjer kommunale 68 67 67 70 65 61 62 78
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Nannestad 5 6 7 7 8 6 7 7
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Storfossen 7 7 6 7 7 7 8 8
Stord 142 154 154 154 154 147 140 134
Tingvoll 107 99 108 109 107 103 96 0
Tingvoll (Sana) 0 0 0 0 0 0 0 90
Toten 137 136 121 134 152 140 130 128
Trondheim 207 216 202 206 206 204 193 143
Tverlandet 88 88 92 91 91 91 92 92
Tverlandet integrering 26 25 36 33 32 30 25 23
Vang 147 154 156 154 151 136 134 127
Vinstra 0 0 0 0 0 0 0 41
Totalt 2626 2575 2491 2480 2401 2251 2203 2223

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.09.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?