Dublinanmodninger 2019


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall personer med dublinanmodninger1 etter dublinland, utgående/innkommende anmodning og status, Januar - september 2019.
Dublinland Utgående Utgående aksept Utgående avslag Utgående til behandling Innkommende Innkommende aksept Innkommende avslag Innkommende til behandling
Belgia 3 1 2 0 64 29 35 0
Danmark 18 13 1 4 14 11 3 0
Estland 3 3 0 0 0 0 0 0
Finland 2 2 0 0 8 6 2 0
Frankrike 27 21 1 5 257 70 184 3
Hellas 193 9 136 48 37 18 19 0
Irland 0 0 0 0 8 4 4 0
Island 0 0 0 0 3 1 2 0
Italia 36 22 3 11 26 13 13 0
Kroatia 1 1 0 0 0 0 0 0
Kypros 0 0 0 0 8 6 2 0
Latvia 4 4 0 0 0 0 0 0
Litauen 3 1 0 2 0 0 0 0
Luxembourg 1 0 1 0 4 0 4 0
Malta 1 1 0 0 3 1 2 0
Nederland 7 6 0 1 18 8 10 0
Polen 16 13 1 2 0 0 0 0
Portugal 12 11 0 1 0 0 0 0
Romania 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovenia 2 2 0 0 0 0 0 0
Spania 15 12 3 0 0 0 0 0
Storbritannia 2 2 0 0 21 13 8 0
Sveits 4 4 0 0 11 4 7 0
Sverige 34 27 5 2 57 50 7 0
Tsjekkia 6 6 0 0 0 0 0 0
Tyskland 27 23 3 1 207 136 70 1
Ungarn 8 8 0 0 0 0 0 0
Østerrike 2 2 0 0 10 3 7 0
Total 428 195 156 77 756 373 379 4

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange personer som Norge har sendt anmodning om til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.10.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?