Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2022)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2022: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Totalt
Afghanistan 26 15 12 64 117
Albania 3 8 9 3 23
Algerie 0 2 4 1 7
Andre4 3 2 8 5 18
Angola 0 1 3 1 5
Argentina 2 5 7 0 14
Aserbajdsjan 1 0 2 0 3
Australia 15 7 6 9 37
Bangladesh 3 7 12 6 28
Bosnia-Hercegovina 5 6 9 7 27
Brasil 21 23 22 16 82
Canada 10 8 11 10 39
Chile 3 2 5 2 12
Colombia 2 6 10 1 19
Costa Rica 0 0 3 1 4
Cuba 2 2 2 0 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 9 7 10 2 28
Dominikanske Republikk 0 1 1 0 2
Ecuador 2 0 2 0 4
Egypt 3 5 14 4 26
Elfenbenskysten 0 1 0 1 2
Eritrea 41 26 43 23 133
Etiopia 10 5 23 7 45
Filippinene 47 37 71 49 204
Gambia 0 1 2 0 3
Ghana 2 7 2 8 19
Guatemala 1 0 0 1 2
Hviterussland 2 6 6 8 22
India 84 117 147 90 438
Indonesia 6 1 6 10 23
Irak 3 8 4 5 20
Iran 9 19 26 20 74
Israel 0 1 1 2 4
Jamaica 0 0 0 1 1
Japan 7 3 6 10 26
Jemen 4 1 2 0 7
Jordan 0 0 2 1 3
Kambodsja 1 2 1 0 4
Kamerun 0 1 1 3 5
Kasakhstan 0 0 1 1 2
Kenya 2 4 3 5 14
Kina 27 8 15 11 61
Kosovo 6 8 14 3 31
Libanon 0 1 4 2 7
Libya 0 1 0 0 1
Malaysia 1 6 8 2 17
Marokko 11 6 2 7 26
Mexico 6 3 2 7 18
Moldova 0 0 0 1 1
Montenegro 1 0 2 1 4
Myanmar 0 2 0 3 5
Nepal 6 15 18 11 50
New Zealand 0 0 1 0 1
Nicaragua 1 1 1 2 5
Nigeria 3 8 15 3 29
Nord-Makedonia 4 3 0 12 19
Pakistan 28 23 63 37 151
Peru 0 1 5 2 8
Russland 10 17 31 27 85
Rwanda 1 1 0 0 2
Serbia 19 22 26 20 87
Singapore 1 1 2 2 6
Somalia 5 10 15 5 35
Sri Lanka 1 3 10 4 18
Statsløs 2 7 4 2 15
Storbritannia 48 48 22 25 143
Sudan 2 12 5 5 24
Syria 70 69 74 35 248
Sør-Afrika 7 6 11 9 33
Sør-Korea 2 1 3 19 25
Sør-Sudan 1 1 1 0 3
Tanzania 0 2 1 3 6
Thailand 35 38 42 38 153
Tunisia 3 2 5 2 12
Tyrkia 15 24 25 25 89
Uganda 2 4 4 1 11
Ukraina 14 44 50 22 130
USA 46 49 40 34 169
Usbekistan 0 2 0 1 3
Venezuela 0 1 4 7 12
Vietnam 7 6 21 12 46
Zambia 0 0 0 1 1
Zimbabwe 0 2 0 0 2
Totalt 714 805 1045 780 3344

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?