Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2021: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Storbritannia 160 18 332 510
India 257 0 125 382
Ukraina 71 152 2 225
USA 88 1 38 127
Kina 49 55 14 118
Serbia 49 2 50 101
Vietnam 13 82 0 95
Filippinene 39 30 2 71
Pakistan 58 0 4 62
Iran 58 0 2 60
Hviterussland 11 49 0 60
Brasil 26 0 22 48
Tyrkia 42 1 5 48
Russland 37 1 9 47
Canada 30 1 15 46
Thailand 2 39 0 41
Australia 17 2 18 37
Nepal 16 9 0 25
Kosovo 21 0 0 21
Egypt 18 0 2 20
Andre4 13 0 5 18
Colombia 16 0 2 18
Sør-Afrika 15 2 0 17
Albania 9 7 0 16
Nord-Makedonia 15 0 0 15
Nigeria 9 0 6 15
Sør-Korea 8 0 6 14
Bosnia-Hercegovina 12 0 1 13
Indonesia 11 0 1 12
Mexico 11 0 1 12
Ghana 9 0 2 11
Argentina 8 0 1 9
New Zealand 4 3 1 8
Japan 4 1 2 7
Zimbabwe 2 4 0 6
Bangladesh 6 0 0 6
Aserbajdsjan 5 0 1 6
Chile 5 1 0 6
Marokko 6 0 0 6
Kenya 5 0 0 5
Kirgisistan 1 4 0 5
Malaysia 5 0 0 5
Peru 4 0 0 4
Etiopia 3 0 1 4
Libanon 4 0 0 4
Singapore 4 0 0 4
Sri Lanka 3 1 0 4
Algerie 3 0 0 3
Jordan 3 0 0 3
Kasakhstan 3 0 0 3
Afghanistan 2 0 1 3
Venezuela 3 0 0 3
Usbekistan 2 0 0 2
Tunisia 2 0 0 2
Statsløs 2 0 0 2
Uganda 2 0 0 2
Tanzania 1 0 0 1
Bolivia 1 0 0 1
Malawi 0 1 0 1
Israel 1 0 0 1
Syria 1 0 0 1
Armenia 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Total 1287 466 671 2424

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?