Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2021: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Storbritannia 305 74 462 841
India 473 1 179 653
Ukraina 126 374 13 513
USA 206 2 56 264
Filippinene 72 144 10 226
Kina 129 55 20 204
Serbia 88 21 56 165
Iran 143 0 3 146
Vietnam 34 102 1 137
Pakistan 119 0 7 126
Thailand 6 110 3 119
Hviterussland 21 95 0 116
Tyrkia 87 3 9 99
Russland 73 10 13 96
Nepal 33 57 2 92
Canada 68 2 21 91
Brasil 63 2 25 90
Colombia 27 46 2 75
Australia 36 2 29 67
Albania 17 42 0 59
Argentina 14 2 39 55
Bosnia-Hercegovina 32 2 1 35
Sør-Afrika 29 2 0 31
Kosovo 30 0 0 30
Mexico 24 1 2 27
Andre4 22 0 4 26
New Zealand 9 15 2 26
Nigeria 20 0 6 26
Bangladesh 18 7 0 25
Egypt 22 0 3 25
Sør-Korea 17 0 8 25
Nord-Makedonia 19 1 2 22
Indonesia 19 0 1 20
Japan 11 2 6 19
Ghana 14 0 2 16
Malaysia 16 0 0 16
Kasakhstan 8 2 3 13
Zimbabwe 3 8 0 11
Chile 9 2 0 11
Sri Lanka 9 1 0 10
Libanon 10 0 0 10
Ecuador 8 1 1 10
Etiopia 8 0 1 9
Aserbajdsjan 7 0 2 9
Algerie 7 0 1 8
Kenya 7 1 0 8
Venezuela 7 1 0 8
Marokko 7 0 0 7
Jordan 6 0 0 6
Kirgisistan 2 4 0 6
Angola 2 0 4 6
Peru 5 1 0 6
Singapore 5 0 0 5
Tunisia 5 0 0 5
Kamerun 5 0 0 5
Sudan 5 0 0 5
Turkmenistan 4 0 0 4
Israel 3 0 1 4
Armenia 4 0 0 4
Uganda 4 0 0 4
Kuwait 0 0 4 4
Afghanistan 2 0 1 3
Usbekistan 3 0 0 3
Statsløs 3 0 0 3
Montenegro 1 2 0 3
Costa Rica 2 1 0 3
Tanzania 2 0 0 2
Malawi 1 1 0 2
Bolivia 2 0 0 2
Mongolia 0 0 1 1
Georgia 1 0 0 1
Syria 1 0 0 1
Honduras 1 0 0 1
Mauritius 1 0 0 1
Irak 1 0 0 1
Total 2603 1199 1006 4808

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?