Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2019)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2019 uke 44 - 46 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 44 Uke 45 Uke 46
1. Syria 17 8 16
2. Tyrkia 4 4 6
3. Iran 2 0 6
4. Irak 2 1 4
5. Eritrea 0 7 0
6. Andre land 19 17 17
7. Total 44 37 49

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?