Enslige mindreårige asylsøkere til Norge, mai 2015


I årets fem første måneder kom det 652 asylsøkere som oppga å være enslig mindreårige. Sammenlignet med samme periode i 2014 er dette en økning på 56 prosent. 

Økningen kom i mai da Norge mottok 368 søknader fra enslig mindreårige, sammenlignet med 157 i 2014. Det er en kraftig økning fra april til mai. 

Figur 1: Enslige mindreårige søknader om beskyttelse fordelt på måned og år

Andelen enslige mindreårige av det totale antallet asylsøkere har også vært vesentlig høyere i årets fem første måneder sammenliknet med samme periode i fjor. Mens enslige mindreårige utgjorde 11 prosent av alle som hadde søkt om asyl ved utgangen av mai i fjor, utgjør de i år 19 prosent. Dette er en følge både av økningen i antall enslige mindreårige i år, og at det til og med mai kom 16 prosent færre asylsøkere til Norge sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 2: Enslige mindreårige søknader, 5 største land januar-mai 2015 og 2014

  

Afghanistan og Eritrea er de største opprinnelseslandene og står for 75 prosent av det totale antall søknader fra enslig mindreårige til Norge. Eritrea hadde den største veksten i mai. Mens det kom 31 i april kom det 193 i mai. Afghanistan har også hatt en betydelig økning i mai (fra 118 i april til 254 i mai), og har sammenlignet med samme periode i 2014 hatt den største veksten i antall enslig mindreårige som søker om asyl. Somalia har imidlertid hatt en nedgang.

Figur 3: Enslige mindreårige søknader fra Eritrea og Afghanistan, januar-mai 2015

 

Det er ikke bare Norge som har en betydelig økning i antall enslige mindreårige asylsøkere. I Sverige har antallet økt betydelig. Fra januar til mai i år var det totalt var det 77 prosent flere enslige mindreårige som søkte om asyl i Sverige sammenlignet med samme periode i fjor. Også Sverige hadde en særlig kraftig økning i mai, fra 460 i april til 1 157 i mai. Dette skyldes er en kraftig økning i enslig mindreårige fra Eritrea, og en fortsatt økning fra Somalia og Afghanistan.

Det har også vært en jevn økning i enslig mindreårige til Nederland i perioden januar - april, med en kraftig økning i mai. Mens det kom 78 enslig mindreårige i april kom det 237 i mai. Også her er de fleste av de som kommer fra Eritrea.

Antall asylsøkere varierer relativt mye gjennom året, også når det gjelder enslig mindreårige. Det kommer vanligvis flere i sommer- enn i vinterhalvåret. Både i 2013 og i 2014 hadde vi særlig markante sesongtopper i antall søkere fra Eritrea i henholdsvis april-juni og juli-september, noe som også resulterte i at det kom mange enslig mindreårige asylsøkere fra Eritrea i disse periodene. Antallet enslige mindreårige som har kommet i år er høyere enn det var i både 2013 og 2014.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?