Ekstra penger til hjemreisen hvis du har gyldig reisedokument


UDI har innført en prøveordning på ett år hvor personer som sender inn gyldig pass, eller har levert det tidligere, kan få ekstra penger med reisen hjem hvis de søker om assistert retur hos IOM.

Published: 18.06.2015

Den ekstra økonomiske støtten er på 5 000 kroner per person.

Viktig å vite

  • Du kan få ekstra penger hvis du leverer inn gyldig reisedokument samtidig med din søknad om assistert retur. Du kan også få dette hvis du har levert inn reisedokument tidligere og at dette fortsatt er gyldig.
  • Den ekstra økonomiske støtten gjelder per person som reiser, selv om det er flere personer som er oppgitt i samme reisedokument.
  • Den ekstra økonomiske støtten har tilbakevirkende kraft, det betyr at dette gjelder også personer som har søknad om assistert retur til behandling eller fått den innvilget.
  • Du kan ikke få støtten hvis du har gyldig opphold i et annet Schengen-land.

Har du spørsmål, eller ønsker du å søke om assistert retur? 

Hvis du har spørsmål om assistert retur, kan du kontakte International Organization for Migration på e-post iomoslovarp@iom.int.

Hvis du ønsker å søke om assistert retur, fyller du ut søknadsskjemaet på IOMs nettsider (eksternt nettsted).  Du kan også fylle ut skjemaet for hånd og sende det i posten til IOM. IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.