Endring i støtten ved assistert retur til Marokko


Hvis du søker om assistert retur til Marokko før 1. mai 2019, kan du få ekstra praktisk og økonomisk hjelp i tillegg til den vanlige returstøtten.

Published: 13.11.2018 - Last changed: 15.11.2018

Hvem kan søke om denne ekstra støtten ved assistert retur? 

Du kan søke om denne støtten hvis du har statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Marokko, og enten  

  • oppholder deg i Norge uten oppholdstillatelse
  • har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl)
  • venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl)
  • har fått avslag på en annen type søknad om oppholdstillatelse 

Dette kan du få

Du kan få reintegreringsstøtte til en verdi av € 2 000 som kan brukes til yrkesopplæring, kurs eller utdanning, eller til å starte opp en bedrift. Caritas Morocco oFondation Orient-Occident vil tilby individuell veiledning for å hjelpe til med dette. Du kan ikke få disse pengene utbetalt i kontanter, men du vil i tillegg få den vanlige støtten til assistert retur. 

Slik søker du 

Du fyller ut IOMs søknadsskjema (eksternt nettsted) eller møter opp på IOMs kontor i Skippergata 33 i Oslo. Du kan også ringe IOM gratis på telefon 800 37 484, eller sende en e-post til iomoslovarp@iom.int. 

Informasjon og veiledning fra Caritas Norge 

Caritas Norge kan gi deg informasjon og veiledning om assistert retur til Marokko og den oppfølgingen du kan få der. Du kan møte dem personlig på deres åpne kontor i Storgata 38 i Oslo (inngang fra Hausmannsgate) eller du kan ringe dem på 22 60 16 30 eller sende e-post til infosenter@caritas.no. 

Hvis du blir tvangsreturnert 

Hvis du blir tvangsreturnert til Marokko før 1. mai 2019, får du 3 000 kroner i kontanter i tillegg til € 1 000 i reintegreringstøtte som du kan bruke til for eksempel yrkesopplæring, kurs eller utdanning eller til å starte en bedrift i Marokko. Støtten på € 1 000 utbetales ikke i kontanter. Caritas og Fondation Orient-Occident vil bistå med praktisk hjelp for å investere støtten etter retur. 

Last ned faktark

For generell informasjon om assistert retur: 

For informasjon om den ekstra støtten du kan få ved retur til Marokko:

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?