Endringar på nokre norske ambassadar sommaren 2019


Utanriksdepartementet vil i sommar gjere nokre endringar i organiseringa av kva for ambassadar som tek imot søknader om visum og opphaldsløyve frå utlandet.

Published: 04.06.2019

Endringa betyr at nokre utvalde norske ambassadar vil ha ansvaret for søknader frå mange land i regionen. Dei aller fleste som skal søkje om visum eller opphaldsløyve vil fortsette å møte på same stad som før.

Slike endringar blei også gjort i 2018, då for eksempel den norske ambassaden i Abu Dhabi overtok ansvaret for søknader frå blant anna Pakistan og Iran. 

Kva er nytt?

I løpet av august 2019 vil desse ambassadane overta ansvaret for søknadene frå andre land i regionen i nærleiken:

Amman (Midtausten og Nord-Afrika)

Bangkok (Søraust-Asia)

Pretoria (det sentrale og sørlege Afrika)

New Delhi (Sør-Asia)

Nairobi (det sentrale og austlege Afrika)

Ankara (sør-aust Europa og sentral-Asia)

UDI vil oppdatere Søknadsportalen når endringane skjer, slik at søknadene automatisk blir sende til den rette ambassaden.

Kva er likt som før?

Dei aller fleste søkjarane skal framleis levere søknadene sine i same by som før. I mange av landa det gjeld er det allereie søknadssentre som tek imot søknader om visum og opphaldsløyve på vegne av ambassaden. Søkjarane vil fortsette å møte på desse søknadssentra sjølv om søknaden no skal sendast til ein annan ambassade for behandling. Søkjarane vil også få pass med visum og vedtak utlevert på desse søknadssentra. I nokre land vil det dessutan bli opna nye søknadssentre.

Viss ambassaden treng å intervjue søkjaren, vil dette skje på søknadssenteret. Søkjarane treng ikkje å reise til ambassaden.

Nettsidene våre er alltid oppdaterte med informasjon om kor borgarar av ulike land skal levere søknadene sine.

På ambassadane sine nettsider finn du informasjon om kva for reglar som gjeld lokalt og om korleis du søkjer: www.norway.no (ekstern nettstad).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?