Enslige mindreårige asylsøkere får saken sin vurdert på nytt


Stortinget har bestemt at en gruppe personer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere vil få saken sin vurdert på nytt. De fleste av disse er fra Afghanistan.

Published: 20.11.2017

Hvem gjelder dette?

 Dette gjelder personer som fyller alle disse tre kriteriene: 

  • har fått midlertidig oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år (det står i vedtaket at de har fått oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 8-8), og
  • har fått et vedtak der det står at de henvises til internflukt (det er henvist til utlendingsloven § 28 femte ledd i vedtaket) og
  • har fått vedtaket sitt 1. oktober 2016 eller senere 

Hva vil skje med denne gruppen? 

Dette er et vedtak som er gjort av Stortinget, og UDI venter nå på at Justis- og beredskapsdepartementet skal gi oss beskjed om hvordan vi skal behandle disse sakene.

I mellomtiden har departementet  instruert UDI og UNE om personer i denne gruppen kan oppholde seg i Norge lovlig fram til departementet har bestemt hvordan disse sakene skal behandles. UDI vil vente med å behandle søknader fra personer i denne gruppen. Personer i denne gruppen vil heller ikke bli returnert til hjemlandet sitt før departementet har bestemt hvordan disse sakene skal behandles.

Vi har dessverre ikke noe mer informasjon å gi til søkere og deres representanter nå. Så snart vi har mer informasjon vil vi legge ut dette her på nettsidene våre.