Brexit framleis ikkje avklart


Situasjonen rundt Brexit er uavklart, og UDI har ikkje noko ny informasjon å gi til britiske statsborgarar i Noreg.

Published: 19.09.2018 - Last changed: 28.03.2019

Den siste informasjonen frå norske myndigheiter finn du på regjeringa sine nettsider, der du lese meir om kva Brexit betyr for britiske statsborgarar i Noreg (ekstern nettstad) og om Noreg og Brexit (ekstern nettstad)

UDI har ikkje noko anna informasjon enn det som står på regjeringa sine nettsider. Så snart situasjonen blir avklart, vil vi legge ut informasjon på nettsidene våre.

Så lenge Storbritannia er medlem av EU, er reglane for britiske statsborgarar som besøker, bur og arbeider i Noreg akkurat dei same som før. Dei kan bruke registreringsordninga for EU/EØS-borgarar, og dei kan søke om varig opphaldsrett i Noreg dersom dei har vore her i minst fem år.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?