Informasjon til deg som fylte ut skjema for statsborgerskap etter 5. februar 2020


Mange av de som har fylt ut søknadsskjemaet har ikke fått bestilt time ennå, og det kan ta tid før du får svar på søknaden.

Published: 18.05.2020 - Last changed: 04.09.2020

Bestilling av time  

I februar og begynnelsen av mars var det vanskelig å bestille time fordi det var mange som søkte etter at det ble tillatt med dobbelt statsborgerskap.  

På grunn av koronasituasjonen ble politidistriktenes utlendingskontor stengt i mars for å hindre smittespredning. Politiet vil ha begrenset kapasitet framover, for å overholde smittevernstiltak. Ved flere politidistrikt er det derfor ikke mulig å bestille time nå.

Vi ber deg følge med politiets nettsider for informasjon (eksternt nettsted), og sjekke i søknaden din om det har blitt ledige timer.  (eksternt nettsted)  

Hvis du bor i utlandet må du sjekke i søknaden om det er åpent for å levere søknaden på din nærmeste norske ambassade eller generalkonsulat (eksternt nettsted).

Du kan ikke kontakte UDI for å bestille time.

Behandling av søknadene  

Hvis du ikke har møtt hos politiet ennå, eller politiet ikke har sendt saken din til UDI, kan vi ikke behandle søknaden din ennå.

Etter at du har møtt opp hos politiet eller på ambassaden, vil de sende saken over til UDI. Du vil få beskjed på e-post når UDI har fått søknaden din.

I slutten av august skrudde vi på automatisering av meldinger for nordiske borgere. Sakene som sendes til UDI fra politiet behandles nå fortløpende. Enten automatisk av systemet, eller av en saksbehandler i UDI.

UDI har fortsatt planlagt å skru på automatisk behandling av andre sakstyper i oktober. Det betyr at alle andre enn de som har levert melding for nordiske borgere (statsborgerloven § 20), tidligst vil få svar på søknaden i oktober/november.

Vi vet ikke noe nærmere enn dette når du får svar på søknaden din. Når UDI begynner å behandle disse sakene, vil vi oppdatere informasjonen vår om ventetider hver måned.

Noen av søknadene blir behandlet automatisk. «Automatisk behandling» betyr at en datamaskin bruker informasjonen vi har om deg, og vurderer om du kan bli norsk statsborger uten at en saksbehandler ser på saken din. Dette gjelder kun for deg som har søkt etter 5. februar (og brukt de nye skjemaene.)  

Ikke alle søknader vil bli behandlet automatisk. Dette er eksempler på situasjoner der saken din ikke vil bli behandlet automatisk:  

  • Hvis opplysninger om deg som skulle ha vært registrert i folkeregisteret mangler. Eksempler på dette er informasjon om foreldreansvar eller om du har vært norsk tidligere 
  • Hvis vi trenger å undersøke identiteten din ekstra nøye. Dette gjelder blant annet hvis du er fra Somalia, Irak eller hvis du er statsløs.   
  • Hvis du har bedt om visse typer unntak fra kravet til å ta prøver og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, for eksempel fordi du har studert på universitet eller høyskole, eller fordi du er alvorlig eller kronisk syk.
  • Hvis du har bestått prøver i norsk, men det ikke er mulig for UDI å hente resultatene automatisk fra Kompetanse Norge. Dette gjelder for eksempel hvis du tok prøvene før 2014, eller du har tatt prøver på universitet eller høyskole (for eksempel Bergenstesten eller trinn 3 eksamen).
  • Hvis du har begått straffbare handlinger i Norge eller et annet land.  
  • Hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller varig oppholdsrett fra før (gjelder ikke tidligere norske og nordiske statsborgere). 
  • Det at søknaden din skal bli behandlet av en saksbehandler betyr ikke at det er noe galt med søknaden din. Det betyr bare at en datamaskin ikke klarer å vurdere søknaden automatisk. Det kan føre til at du må vente lenger før du får svar på søknaden din.

Når du har fått svar

Tidligere måtte den som fikk norsk statsborgerskap bestille time og møte på politiets utlendingskontor for å hente vedtaket. Slik er det ikke lenger. Når vi har behandlet saken sender vi deg vedtaket i posten, eller til din digitale postkasse hvis du har det. Hvis du får ja på søknaden om norsk statsborgerskap, vil det stå i dette brevet hva du skal gjøre for å få et norsk pass.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?