Informasjon til flyktninger fra Somalia som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelse


Hvis du er en flyktning fra Somalia som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen din, skal UDI først vurdere om du får beholde flyktningstatusen din.

Published: 04.04.2017 - Last changed: 12.07.2019

Informasjon på somali til flyktninger fra Somalia som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelse (pdf, 149 kB)

UDI skal nå vurdere om endringer i situasjonen i Mogadishu gjør at somaliere som fikk flyktningstatus før 1. oktober 2014 fortsatt har behov for beskyttelse, eller om det er trygt for dem å flytte tilbake til Mogadishu. Dette har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Hvis du vil vite mer om hvem som kan få beskyttelse (asyl) og hvem som kan miste oppholdstillatelsen sin, kan du lese vårt informasjonsbrev:

Hvem vil få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

Du vil få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har kommet til Norge som asylsøker og fått flyktningstatus før 1. oktober 2014, og ikke har fått permanent oppholdstillatelse ennå.

Hvis dette gjelder deg har du sannsynligvis et grønt reisebevis for flyktninger.

Du vil også få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har fått (avledet) flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen har fått flyktningstatus i Norge, og han eller hun fikk denne før 1. oktober 2014. Hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, vil vi ikke vurdere flyktningstatusen din på nytt likevel.

Hva vil skje med oppholdstillatelsen din?

Asylavdelingen i UDI vil vurdere om endringene i Mogadishu gjør at du ikke lenger har behov for beskyttelse.

Vi vil enten bestemme  

  • at du får beholde flyktningstatusen din og fornyet oppholdstillatelsen din i Norge, eller
  • at du mister flyktningstatusen og oppholdstillatelsen din, og må reise hjem.

Du må søke om midlertidig oppholdstillatelse mens du venter på svar

Mange personer fra Somalia har fått en midlertidig oppholdstillatelse, nytt oppholdskort og nytt reisebevis, selv om vi ikke har bestemt ennå om de får beholde flyktningstatusen sin og bli i Norge.

Hvis du har fått en slik midlertidig oppholdstillatelse, og den har gått ut eller snart går ut, må du søke om å fornye den, slik at du har en gyldig oppholdstillatelse. Du må også søke om å fornye reisebeviset ditt. Se vår informasjon om ventetider for fornyelse av oppholdstillatelse for beskyttelse.

Hva skjer med søknadene til familiemedlemmene dine?

Hvis du har ektefelle, samboer eller barn som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen sin, vil de vanligvis få en fornyet oppholdstillatelse hvis du får det. Hvis de har søkt om nytt utlendingspass eller reisebevis, vil vi også behandle denne søknaden.

Hvis du ikke har fått en fornyet oppholdstillatelse, vil heller ikke familiemedlemmene dine få det. 

Hvis du har ektefelle, samboer eller barn som har søkt om familieinnvandring for første gang og de er i utlandet, vil de ikke få svar på søknaden sin før du har fått svar på om du får beholde flyktningstatusen din.

Hva skjer med barn som er født i Norge?

Hvis du har et barn som er født i Norge som ikke har oppholdstillatelse ennå, må du søke om en oppholdstillatelse for barnet.

Hvor lenge må du vente?

Hvis du ikke har fått svar ennå, må du fortsatt vente på svar fra UDI.

Vi vet dessverre ikke ennå hvor lang tid det vil ta å behandle saken din ferdig. Mange av de som har en sak slik som din har ventet lenge på svar. Selv om du har ventet lenge, betyr ikke det at vi har glemt søknaden din.

Grunnen til at mange har ventet lenge er at UDI har prioritert å behandle andre typer søknader, for eksempel søknader om beskyttelse (asyl). Vi har behandlet få søknader fra personer som kanskje vil miste flyktningstatusen sin. Vi har må begynt å behandle disse søknadene, men det vil fortsatt ta lang tid før alle får svar. Vi beklager at du må vente lenge på å få svar på søknaden din.   

Hvis du har fått beskjed fra UDI om at du vil få beholde flyktningstatusen din, vil du også snart få svar på søknaden din om fornyelse av oppholdstillatelse.

Du bør ikke bestille billetter for reise utenlands før du har fått svar på søknaden din eller fått en midlertidig oppholdstillatelse, og har fått nytt oppholdskort og reisebevis. Hvis du ikke har fått svar på søknaden din eller en midlertidig oppholdstillatelse, kan du ikke få nytt oppholdskort eller reisebevis. 

Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger noen flere dokumenter eller annen informasjon fra deg. Du vil få beskjed når vi har behandlet søknaden din.

Hvis du trenger en bekreftelse på at du har lovlig opphold i Norge mens du venter på svar, kan du bestille det fra UDI

Hvis du søkte om å fornye oppholdstillatelsen din senest en måned før den forrige oppholdstillatelsen din gikk ut, vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på at vi behandler søknaden din. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar på søknaden, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden. 

Hvis du får et brev der det står at UDI vurderer om du skal miste flyktningstatusen din, har du rett på advokat. Du må kontakte en advokat selv.

Hvem vil ikke få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

  • Du som fikk den første oppholdstillatelsen din etter 1. oktober 2014.
  • Du som allerede har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som har fått avledet flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen din hadde flyktningstatus, hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som kom til Norge som overføringsflyktning (kvoteflyktning).
  • Du som har oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge). Hvis dette gjelder deg har du et blått utlendingspass.
  • Du som har kommet til Norge som familieinnvandrer med et familiemedlem som har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, eller som fikk flyktningstatus etter 1. oktober 2014.

Hvis du er i en slik situasjon vil søknaden din om fornyelse av oppholdstillatelse bli behandlet som normalt. Du finner informasjon om hvor lenge du må vente på vår side med saksbehandlingstider.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?