Informasjon til flyktninger fra Somalia som skal søke om permanent oppholdstillatelse


Hvis du er en flyktning fra Somalia som har søkt om permanent oppholdstillatelse, skal UDI først vurdere om du får beholde flyktningstatusen din. Derfor vil søknaden din ta lenger tid å behandle.

Published: 27.05.2016 - Last changed: 08.09.2017

Informasjon på somali (pdf, 128 kB)

UDI skal nå vurdere om endringer i situasjonen i Somalia gjør at somaliere som fikk flyktningstatus før 1. oktober 2014 fortsatt har behov for beskyttelse, eller om det er trygt for dem å flytte tilbake til Somalia.  Dette har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Hvis du vil vite mer om hvem som kan få beskyttelse (asyl) og hvem som kan miste oppholdstillatelsen sin, kan du lese vårt informasjonsbrev:

Hvem vil få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

Du vil få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har kommet til Norge som asylsøker og fått flyktningstatus før 1. oktober 2014, og ikke har fått permanent oppholdstillatelse ennå.

Hvis dette gjelder deg har du sannsynligvis et grønt reisebevis for flyktninger.

Du vil også få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har fått (avledet) flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen har fått flyktningstatus i Norge, og han eller hun fikk denne før 1. oktober 2014. Hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, vil vi ikke vurdere flyktningstatusen din på nytt likevel.

Hva vil skje med oppholdstillatelsen din?

Asylavdelingen i UDI vil vurdere om endringene i Somalia gjør at du ikke lenger har behov for beskyttelse.

Vi vil enten bestemme  

  • at du får beholde flyktningstatusen din og får bli i Norge, eller
  • at du mister flyktningstatusen din, men får en annen type oppholdstillatelse og får bli i Norge, eller
  • at du mister flyktningstatusen din, og ikke får en annen type oppholdstillatelse, og må reise hjem til Somalia.

Hvis du får bli i Norge, vil UDI behandle søknaden din om permanent oppholdstillatelse.

Hva skal du gjøre hvis du venter på svar på søknad om permanent oppholdstillatelse?

Hvis du har søkt om permanent oppholdstillatelse, og ikke har fått svar ennå, må du fortsatt vente på svar fra UDI. Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger noen flere dokumenter eller annen informasjon fra deg. Du vil få beskjed når vi har behandlet søknaden din.

Mange har ventet lenge på svar på søknadene sine.  Derfor vil noen personer fra Somalia få en midlertidig oppholdstillatelse som de kan ha fram til de får svar på om de får permanent oppholdstillatelse og på om de får beholde flyktningstatusen sin.

NB! Du skal ikke søke på nytt eller gi oss beskjed om at du ønsker å få en slik midlertidig oppholdstillatelse.  Vi vil vurdere om du skal få en slik oppholdstillatelse eller ikke. Hvis du får en slik midlertidig oppholdstillatelse, vil du få beskjed fra oss.  

Hvor lenge må du vente?

Vi vet dessverre ikke ennå hvor lang tid det vil ta å behandle saken din ferdig.  Mens du venter kan du ikke få nytt reisebevis, nytt oppholdskort eller ny oppholdstillatelse. Derfor bør du ikke bestille billetter for reise utenlands før du har fått svar på søknaden din og har fått nytt oppholdskort og reisebevis.

Hvis du trenger en bekreftelse på at du har lovlig opphold i Norge mens du venter på svar, kan du bestille det fra UDI

Hvis du søkte om permanent oppholdstillatelse senest en måned før den forrige oppholdstillatelsen din gikk ut, vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på at vi behandler søknaden din. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar på søknaden, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden. 

Hvis du får et brev der det står at UDI vurderer om du skal miste flyktningstatusen din, har du rett på advokat. Du må kontakte en advokat selv.

Hvem vil ikke få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

  • Du som fikk den første oppholdstillatelsen din etter 1. oktober 2014.
  • Du som allerede har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som har fått avledet flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen din hadde flyktningstatus, hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som kom til Norge som overføringsflyktning (kvoteflyktning).
  • Du som har oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge). Hvis dette gjelder deg har du et blått utlendingspass.
  • Du som har kommet til Norge som familieinnvandrer og ikke har flyktningstatus. Hvis dette gjelder deg har du et blått utlendingspass.

Hvis du er i en slik situasjon vil søknaden din om permanent opphold bli behandlet som normalt. Du finner informasjon om hvor lenge du må vente i vår guide til saksbehandlingstider for søknader om saksbehandlingstid for permanent oppholdstillatelse.