Informasjon til flyktninger fra Somalia som har søkt om permanent oppholdstillatelse


Hvis du er en flyktning fra Somalia som har søkt om permanent oppholdstillatelse, skal UDI først vurdere om du får beholde flyktningstatusen din. Derfor vil søknaden din ta lenger tid å behandle.

Published: 27.05.2016 - Last changed: 24.01.2020

Informasjon på somalisk til flyktninger fra Somalia som har søkt om permanent oppholdstillatelse (pdf, 150 kB)

UDI skal nå vurdere om endringer i situasjonen i Mogadishu gjør at somaliere som fikk flyktningstatus før 1. oktober 2014 fortsatt har behov for beskyttelse, eller om det er trygt for dem å flytte tilbake til Mogadishu. Dette har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Hvis du vil vite mer om hvem som kan få beskyttelse (asyl) og hvem som kan miste oppholdstillatelsen sin, kan du lese vårt informasjonsbrev:

Hvem vil få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

Du vil få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har kommet til Norge som asylsøker og fått flyktningstatus før 1. oktober 2014, og ikke har fått permanent oppholdstillatelse ennå.

Hvis dette gjelder deg har du sannsynligvis et grønt reisebevis for flyktninger.

Du vil også få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har fått (avledet) flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen har fått flyktningstatus i Norge, og han eller hun fikk denne før 1. oktober 2014. Hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, vil vi ikke vurdere flyktningstatusen din på nytt likevel.

Hva vil skje med oppholdstillatelsen din?

Asylavdelingen i UDI vil vurdere om endringene i Mogadishu gjør at du ikke lenger har behov for beskyttelse.

Vi vil enten bestemme  

  • at du får beholde flyktningstatusen din og får bli i Norge, eller
  • at du mister flyktningstatusen din, og ikke får en annen type oppholdstillatelse, og må reise hjem.

Hvis du får bli i Norge, vil UDI behandle søknaden din om permanent oppholdstillatelse.

Du må søke om midlertidig oppholdstillatelse mens du venter på svar

Mange personer fra Somalia har fått en midlertidig oppholdstillatelse, nytt oppholdskort og nytt reisebevis, mens de venter på svar på søknaden sin om permanent oppholdstillatelse.

Hvis du har fått en slik midlertidig oppholdstillatelse, og den har gått ut eller snart går ut, må du søke om å fornye den, slik at du har en gyldig oppholdstillatelse fram til du får svar på søknaden din om permanent oppholdstillatelse. Du må også søke om å fornye reisebeviset ditt. Se vår informasjon om ventetider for fornyelse av oppholdstillatelse for beskyttelse

Hva skjer med søknadene til familiemedlemmene dine?

Hvis du har ektefelle, samboer eller barn som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen sin, eller permanent oppholdstillatelse, vil de vanligvis få en fornyet oppholdstillatelse hvis du får det. Hvis de har søkt om nytt utlendingspass eller reisebevis, vil vi også behandle denne søknaden.

Hvis du ikke har fått en fornyet oppholdstillatelse, vil heller ikke familiemedlemmene dine få det. 

Hvis du har ektefelle, samboer eller barn som har søkt om familieinnvandring for første gang og de er i utlandet, vil de ikke få svar på søknaden sin før du har fått svar på om du får beholde flyktningstatusen din.

Hva skjer med barn som er født i Norge?

Hvis du har et barn som er født i Norge som ikke har oppholdstillatelse ennå, må du søke om en oppholdstillatelse for barnet.

Hvis du har søkt om permanent oppholdstillatelse for barnet kan barnet først få en midlertidig oppholdstillatelse. Når du har fått svar på om du får beholde flyktningstatusen din vil vi behandle søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Hvor lenge må du vente?

Du som har søkt permanent oppholdstillatelse og ikke har fått svar ennå, må fortsatt vente på svar fra UDI.

Vi vet dessverre ikke ennå hvor lang tid det vil ta å behandle saken din ferdig. Mange av de som har en sak slik som din, har ventet veldig lenge på svar. Selv om du har ventet lenge, betyr ikke det at vi har glemt søknaden din.

Grunnen til at du fortsatt må vente, er at norske myndigheter fremdeles vurderer hvordan sakene skal behandles. UDI er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om hvilken praksis som skal følges. Det er usikkert når dette blir bestemt. Vi beklager at du må vente lenge på å få svar på søknaden din. Du vil få ny informasjon når UDI vet noe mer om hvordan vi skal behandle saker som din. 

Hvis du har fått beskjed fra UDI om at du vil få beholde flyktningstatusen din, vil du også snart få svar på søknaden din om permanent oppholdstillatelse.

Du bør ikke bestille billetter for reise utenlands før du har fått svar på søknaden din eller fått en midlertidig oppholdstillatelse, og har fått nytt oppholdskort og reisebevis. Hvis du ikke har fått svar på søknaden din eller en midlertidig oppholdstillatelse, kan du ikke få nytt oppholdskort eller reisebevis. 

Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger noen flere dokumenter eller annen informasjon fra deg. Du vil få beskjed når vi har behandlet søknaden din.

Hvis du trenger en bekreftelse på at du har lovlig opphold i Norge mens du venter på svar, kan du bestille det fra UDI

Hvis du søkte om permanent oppholdstillatelse senest en måned før den forrige oppholdstillatelsen din gikk ut, vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på at vi behandler søknaden din. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar på søknaden, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden. 

Hvis du får et brev der det står at UDI vurderer om du skal miste flyktningstatusen din, har du rett på advokat. Du må kontakte en advokat selv.

Hvem vil ikke få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

  • Du som fikk den første oppholdstillatelsen din etter 1. oktober 2014.
  • Du som allerede har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som har fått avledet flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen din hadde flyktningstatus, hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som kom til Norge som overføringsflyktning (kvoteflyktning).
  • Du som har oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge). Hvis dette gjelder deg har du et blått utlendingspass.
  • Du som har kommet til Norge som familieinnvandrer med et familiemedlem som har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, eller som fikk flyktningstatus etter 1. oktober 2014.

Hvis du er i en slik situasjon vil søknaden din om permanent opphold bli behandlet som normalt. Du finner informasjon om hvor lenge du må vente i vår guide til saksbehandlingstider for søknader om saksbehandlingstid for permanent oppholdstillatelse.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?