Informasjon til flyktninger fra Sri Lanka som skal søke om permanent oppholdstillatelse


Hvis du er en flyktning fra Sri Lanka som har søkt om permanent oppholdstillatelse, skal UDI først vurdere om du får beholde flyktningstatusen din. Derfor vil søknaden din ta lenger tid å behandle.

Published: 31.03.2017

UDI skal nå vurdere om endringer i situasjonen i Sri Lanka gjør at srilankere som har flyktningstatus fortsatt har behov for beskyttelse, eller om det er trygt for dem å flytte tilbake til Sri Lanka.  Dette har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Hvem vil få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

Du vil få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har kommet til Norge som asylsøker og fått flyktningstatus, og ikke har fått permanent oppholdstillatelse ennå.

Hvis dette gjelder deg har du sannsynligvis et grønt reisebevis for flyktninger.

Du vil også få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har kommet til Norge på familieinnvandring og senere fått (avledet) flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen din hadde flyktningstatus. Hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, vil vi ikke vurdere flyktningstatusen din på nytt likevel.

Hva vil skje med oppholdstillatelsen din?

Asylavdelingen i UDI vil vurdere om endringene i Sri Lanka gjør at du ikke lenger har behov for beskyttelse.

Vi vil enten bestemme  

  • at du får beholde flyktningstatusen din og får bli i Norge, eller
  • at du mister flyktningstatusen din, men får en annen type oppholdstillatelse og får bli i Norge, eller
  • at du mister flyktningstatusen din, og ikke får en annen type oppholdstillatelse, og må reise hjem til Sri Lanka.

Hvis du får bli i Norge, vil UDI behandle søknaden din om permanent oppholdstillatelse.

Hvor lenge må du vente?

Vi vet dessverre ikke ennå hvor lang tid det vil ta å behandle saken din ferdig.  Mens du venter kan du ikke få nytt reisebevis, nytt oppholdskort eller ny oppholdstillatelse.  Dessverre vil du sannsynligvis ikke få svar på søknaden din før sommeren. Derfor bør du ikke bestille billetter for reise utenlands før du har fått svar på søknaden din og har fått nytt oppholdskort og reisebevis.

Hvis du trenger en bekreftelse på at du har lovlig opphold i Norge mens du venter på svar, kan du bestille det fra UDI

Hvis du søkte om permanent oppholdstillatelse senest en måned før den forrige oppholdstillatelsen din gikk ut, vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på at vi behandler søknaden din. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar på søknaden, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden. 

Hvis du får et brev der det står at UDI vurderer om du skal miste flyktningstatusen din, har du rett på advokat. Du må kontakte en advokat selv.

Hvem vil ikke få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

  • Du som allerede har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som har fått avledet flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen din hadde flyktningstatus, hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som kom til Norge som overføringsflyktning (kvoteflyktning).
  • Du som har oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge). Hvis dette gjelder deg har du sannsynligvis  et blått utlendingspass eller srilankisk pass og det står «Midlertidig oppholdstillatelse, utl 38 1»  eller «Midlertidig oppholdstillatelse, utf 8-13» på oppholdskortet ditt.
  • Du som har kommet til Norge som familieinnvandrer eller arbeidsinnvandrer og ikke har flyktningstatus. Hvis dette gjelder deg har du sannsynligvis et blått utlendingspass, eller et srilankisk pass.

Hvis du er i en slik situasjon vil søknaden din om permanent opphold bli behandlet som normalt. Du finner informasjon om hvor lenge du må vente i vår guide til saksbehandlingstider for søknader om saksbehandlingstid for permanent oppholdstillatelse.