Informasjon til somaliarar som fekk flyktningstatus før 1. oktober 2014


Dersom du eller familiemedlemmen din er ein somaliar som fekk flyktningstatus før 1. oktober 2014, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din om fornying av opphaldsløyve eller permanent opphaldsløyve.

Published: 08.05.2017 - Last changed: 21.02.2018

Grunnen til dette er at UDI no skal vurdere om endringar i situasjonen i Somalia gjer at somaliarar som fekk flyktningstatus før 1. oktober 2014 framleis treng vern, eller om det er trygt for dei å flytte tilbake til Somalia.

Kven må vente lenger enn det som er vanleg?

Du må vente lenger enn den vanlege ventetida som står på nettsidene våre dersom

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?