Lågare krav til inntekt for søknader om familieinnvandring


Regjeringa har sett ned kravet til kor mykje inntekt referansepersonen må ha for at du kan få familieinnvandring til Noreg.

Published: 24.08.2017

Dei nye satsane gjeld både deg som skal levere ein søknad, og deg som allereie har levert ein søknad.

Sjekk kva krav til referansepersonens inntekt som gjeld for deg.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?