Lågare krav til inntekt for søknader om familieinnvandring


Regjeringa har sett ned kravet til kor mykje inntekt referansepersonen må ha for at du kan få familieinnvandring til Noreg.

Published: 24.08.2017

Dei nye satsane gjeld både deg som skal levere ein søknad, og deg som allereie har levert ein søknad.

Sjekk kva krav til referansepersonens inntekt som gjeld for deg.