Ny 24-årsgrense for par for å få familieinnvandring i Noreg


Frå og med 1. januar 2017 blir det innført eit nytt krav for gifte og sambuande par som skal etablere seg i Noreg. Både den som søkjer om familieinnvandring og personen i Noreg må vere minst 24 år gamal.

Published: 17.01.2017

Kravet gjeld for ektefellar og sambuarar som søkjer om familieinnvandring med ein person som bur i Noreg. Det gjeld for dei som har levert søknadsdokument hos politiet, ambassaden, konsulatet eller søknadssenteret etter 1. januar 2017.

Det er Stortinget og regjeringa som har bestemt det nye kravet.

Les meir om det nye kravet og kven som kan få unntak.