Ny informasjon til asylsøkere som har visum til Russland eller oppholdstillatelse i Russland som har gått ut


Hvis du har søkt om beskyttelse i Norge, og har et enkelt- eller flerreisevisum til Russland, eller en oppholdstillatelse i Russland som nå har gått ut, behandler vi søknaden din i Norge.

Published: 01.12.2016 - Last changed: 12.01.2017

Dette gjelder for deg som fortsatt er i Norge.

Hvis du ikke har fått noe svar på søknaden din

Hvis du ikke har fått noe svar fra UDI ennå, vil du få søknaden din om beskyttelse behandlet i Norge. Hvis søknaden din er klar til behandling vil du sannsynligvis få svar i begynnelsen av februar 2017. Hvis vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle søknaden din, kan du bli kalt inn til nytt intervju. I så fall vil du sannsynligvis få et intervju i løpet av februar 2017. Det kan også være at vi trenger å gjøre andre undersøkelser i saken din. Da vil det ta lengre tid før vi kan behandle saken din.

Hvis du ikke bor på asylmottak, må du gi beskjed til politiet om hvilken adresse du bor på. Hvis du ikke oppgir adressen din, vil vi konkludere med at du har forlatt Norge, og vi vil derfor ikke behandle søknaden din.

Hvis du har klaget til UDI og ikke fått svar på klagen din

Hvis du fikk avslag av UDI, og klaget på dette, men ikke fått beskjed om at saken din er sendt over til UNE, vil UDI behandle saken din på nytt.

Hvis du ikke bor på asylmottak, må du gi beskjed til politiet om hvilken adresse du bor på. Hvis du ikke oppgir adressen din, vil vi konkludere med at du har forlatt Norge, og vi vil derfor ikke behandle søknaden din.

Hvis du har fått avslag fra UDI og ikke klaget innen fristen

Hvis du fikk et avslag fra UDI, og ikke klaget på dette innen fristen du fikk i brevet fra UDI, kan du nå be UDI om å behandle saken din på nytt. Du må skrive et brev der du ber om at UDI behandler saken din på nytt og sende det til Utlendingsdirektoratet, Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo.

Hvis du ikke bor på asylmottak, må du gi beskjed til politiet om hvilken adresse du bor på. Hvis du ikke oppgir adressen din, vil vi konkludere med at du har forlatt Norge, og vi vil derfor ikke behandle søknaden din.  

Hvis du venter på at UNE skal behandle klagen din

Hvis du venter på at UNE skal behandle klagen din, trenger du ikke kontakte oss. UNE vil sende saken din til UDI, og vi vil behandle den på nytt.

Hvis du ikke bor på asylmottak, må du gi beskjed til politiet om hvilken adresse du bor på. Hvis du ikke oppgir adressen din, vil vi konkludere med at du har forlatt Norge, og vi vil derfor ikke behandle søknaden din.

Hvis du har fått avslag fra UNE med beskjed om å reise tilbake til Russland

Hvis du fikk avslag av UNE, med beskjed om å reise tilbake til Russland, kan du nå be UNE om å behandle saken din på nytt. Du må skrive et brev der du ber om at UNE behandler saken din på nytt og sende det til Utlendingsnemnda, Postboks 8165 dep., 0034 Oslo. Hvis du ikke bor på asylmottak, må du gi beskjed til politiet om hvilken adresse du bor på. Hvis du ikke oppgir adressen din, vil vi konkludere med at du har forlatt Norge, og vi vil derfor ikke behandle søknaden din.  

Hvis du har fått avslag fra UNE med beskjed om å reise tilbake til hjemlandet ditt

Hvis du fikk avslag fra UNE, med beskjed om å reise tilbake til hjemlandet ditt, er dette vedtaket endelig, og du må reise hjem. Du kan søke om assistert retur.