Nye gebyrsatsar frå 2022


Frå januar 2022 blir det forandring i nokon av gebyra som du må betale til UDI når du skal søkje.

Publisert: 23.12.2021

Gebyr for statsborgarskap endrast frå og med 3. januar, medan alle andre gebyr endrast frå og med 1. januar.  

Storleiken på gebyra er bestemd av Stortinget og regjeringa. Gebyra som er forandra, er lista opp i tabellen under.  

Endra gebyr
Type søknad  Gebyr 2021 Gebyr 2022
Statsborgarskap  5500,-  6500,- 
Studieløyve for søkarar over 18 år (gjeld også for fornying)  4900,-  5900,- 
Løyve for forskar med eigne midlar (gjeld også for fornying)  4 900,-  5 900,- 
Permanent opphaldsløyve for voksne  4700,-  3800,- 
Au pair-tillatelse (gjeld også for fornying)  8400,-  9100,- 
Reisebevis og utlendingspass for personar over 18 år  1300,-  2400,- 
Reisebevis og utlendingspass for personar som er under 18 år  750,-  1200,-

Her finn du oversikt over alle gebyr for å levere søknadar 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?