Nye krav for de som skal søke om permanent oppholdstillatelse


Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse, ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Published: 16.12.2016 - Last changed: 01.12.2017

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Bruk vår guide for å sjekke hvilke krav til oppæring og prøver som gjelder for deg.

De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

Hvem gjelder kravene for?

Kravene gjelder for deg som

  • har fylt 16 år og er under 55 år, og
  • fikk din første oppholdstillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2013, og
  • har blitt ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen etter 16. desember 2016 (Du fikk bekreftelse på e-post når du var ferdig med å registrere søknaden din).

Kravene gjelder ikke for deg som

  • er under 16 år eller har fylt 55 år, eller
  • har fått unntak fra kravet om å ta prøvene, eller kravet om å ta opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, fra kommunen, eller
  • er faglært eller selvstendig næringsdrivende fra et land utenfor EU/EØS-området, eller er familiemedlem av en slik arbeidsinnvandrer, eller
  • som ble ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen senest 16. desember 2016. (Du fikk bekreftelse på e-post når du var ferdig med å registrere søknaden din).

Bruk vår guide for å sjekke hvilke krav til oppæring og prøver som gjelder for deg.

Hva er de nye kravene?

Du må

  • ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A1 eller fylle vilkårene for å få unntak fra dette kravet, og
  • ha bestått prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk eller fylle vilkårene for å få unntak fra dette kravet

Bruk vår guide for å sjekke hvilke krav til oppæring og prøver som gjelder for deg,  og for å se om du fyller vilkårene for å få unntak fra dette kravet.

Har du allerede bestått prøvene?

Hvis du allerede har bestått prøvene da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta de på nytt nå.

Har du ikke tatt prøvene ennå?

Hvis du ikke har tatt prøvene, og heller ikke har fått unntak, bør du vente med å søke om permanent oppholdstillatelse.

Hvis den nåværende oppholdstillatelsen din går ut før du får tatt prøven, må du i stedet søke om å fornye oppholdstillatelsen din. Husk å søke i god tid før oppholdstillatelsen går ut.

Hvis du allerede har søkt om permanent oppholdstillatelse selv om du ikke har bestått prøvene eller fått unntak, kan søknaden din bli avslått. Hvis den blir avslått vil UDI eller politiet i stedet fornye oppholdstillatelsen din hvis du fyller kravene til det.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?