Nytt krav til at du som skal søke om permanent oppholdstillatelse må kunne forsørge deg selv


Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse er det et nytt krav om at du må ha hatt egen inntekt og ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.

Published: 11.07.2017 - Last changed: 18.09.2018

Det nye kravet gjelder bare for deg hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, ikke hvis du skal søke om å fornye oppholdstillatelsen din

Hva er det nye kravet?

Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere må du i løpet av de siste 12 månedene ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig næringsdrivende) på minst

246 246 kroner før skatt

.

Noen personer kan få unntak fra kravet, eller ha hatt en lavere inntekt.

Du kan heller ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp fra NAV de siste 12 månedene.

Må du ha egen inntekt?

Du som søker om permanent oppholdstillatelse må ha egen inntekt for å fylle det nye kravet.

Du kan ikke telle med penger som ektefellen din eller et annet familiemedlem har tjent. Du kan heller ikke telle med penger du har fått av noen, eller som du har på konto.

Hvem gjelder kravet for?

Kravet gjelder for de som er mellom 18 og 67 år når politiet eller UDI behandler søknaden. Noen personer mellom 18 og 67 år kan få unntak.

Du finner mer informasjon om regelen og hvem som kan få unntak på vår oversiktsside.

Du finner informasjon om hvordan du dokumenterer inntekten din i sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere når du søker om permanent oppholdstillatelse.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?