Nytt om dobbelt statsborgerskap


Regjeringen har foreslått å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge. Fram til forslaget er vedtatt av Stortinget, gjelder de gamle reglene.

Published: 13.10.2017 - Last changed: 12.01.2018

Regjeringen har nå sendt forslaget ut på høring. Dette betyr at organisasjoner og offentlige etater og andre som ønsker å gi innspill kan gi innspill om forslaget.

Etter det kan regjeringen sende forslaget til Stortinget. Hvis Stortinget vedtar endringen i loven som regjeringen har foreslått, vil det bli tillat å ha dobbelt statsborgerskap for alle som er eller ønsker å bli norske borgere.

I mellomtiden gjelder de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap. Vi vet ikke ennå akkurat hvordan de nye reglene blir, hvis de blir vedtatt.

Nye regler vil uansett ikke komme før tidligst i 2019.

Så snart vi vet noe mer, vil vi legge ut informasjon her på nettsidene våre om eventuelle nye regler og hvordan reglene blir.