Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020


Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Published: 13.10.2017 - Last changed: 02.01.2020

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Du må også undersøke hvilke regler som gjelder i det andre landet

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade.

Hvilken situasjon er du i?

  • Jeg ønsker å få tilbake mitt norske statsborgerskap

  • Jeg er nordisk borger og skal levere/har levert melding for å bli norsk statsborger

  • Jeg har allerede søkt om å bli norsk statsborger

  • Jeg planlegger å søke om å bli norsk statsborger

  • Jeg fikk dobbelt statsborgerskap da jeg ble født og er under 22 år

  • Jeg har blitt norsk, men har fått krav om å løse meg fra mitt tidligere statsborgerskap

  • Jeg har fått tilsagn om norsk statsborgerskap

  • Jeg er norsk og ønsker å bli statsborger av et annet land

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?