Nytt om dobbelt statsborgerskap


Regjeringen har nå fremmet lovforslag om å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge. Lovforslaget skal nå behandles av Stortinget. Fram til forslaget er vedtatt av Stortinget, gjelder de gamle reglene.

Published: 13.10.2017 - Last changed: 30.08.2018

Hvis Stortinget vedtar endringen i loven som regjeringen har foreslått, vil det bli tillat å ha dobbelt statsborgerskap for alle som er eller ønsker å bli norske borgere. Det vil også bli mulig å få tilbake norsk statsborgerskap for personer som har mistet det norske statsborgerskapet etter de gamle reglene. 

Nye regler vil ikke begynne å gjelde før tidligst ett år etter at Stortinget har vedtatt de nye reglene.

I mellomtiden gjelder de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.

Du kan følge status på Stortingets behandling av saken (eksternt nettsted) på Stortinget sine nettsider.

Vi vet ikke ennå akkurat hvordan de nye reglene blir, hvis de blir vedtatt. Nye regler vil uansett ikke komme før tidligst i 2019.

Så snart vi vet noe mer, vil vi legge ut informasjon her på nettsidene våre om eventuelle nye regler og hvordan reglene blir.  

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?