Økte gebyrer for å søke om oppholdstillatelse fra 1. januar 2018


Fra og med 1. januar blir det høyere gebyrer for å søke om oppholdstillatelse i Norge. Størrelsen på gebyrene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

Published: 20.12.2017

Gebyrene som øker er listet opp i tabellen. Mer informasjon om gebyrer for å levere søknad om oppholdstillatelse finner du her.

Hvis du registrerer søknaden din i søknadsportalen og betaler gebyret senest 31. desember 2017, betaler du den gamle satsen.

Oversikt over hvilke gebyrer som øker
Type oppholdstillatelseGammel satsNy sats
Oppholdstillatelse for arbeid 3 700 kroner 5 400 kroner 
Studie- og au-pairtillatelser 3 200 kroner 5 300 kroner
Familieinnvandring 8 000 kroner 10 500 kroner
Fornyelse av familieinnvandring 2 200 kroner 2 600 kroner
Permanent oppholdstillatelse 2 100 kroner 3 100 kroner

Lavere gebyr for søknad om statsborgerskap

Hvis du skal søke om statsborgerskap, vil gebyret være lavere fra og med 1. januar 2018. Tidligere kostet det 4 200 kroner for disse søknadene. Det nye gebyret blir 3 700 kroner.