Økte minimumssatser for lommepenger og norskkurs for au pairer


Fra og med 1. april 2019 økes satsene for norskkurs og lommepenger/lønn for au pairer. 

Published: 11.08.2015 - Last changed: 18.03.2019

Vertsfamilien skal gi au pairen minst 5 900 kroner per måned før skatt i lommepenger/lønn. I tillegg til dette skal au pairen få fri kost og losji. 

Vertsfamilien skal også betale for au pairens norskkurs og studiemateriell med minimum 8 850 kroner før skatt per år.  

Disse satsene blir oppjustert jevnlig. Au pairen skal alltid motta det beløpet det vises til på UDIs nettsider.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?