Politiets utlendingskontor er opne med avgrensa tilbod


Politiets utlendingskontor og servicesenter for utanlandske arbeidstakarar (SUA) har for tida eit avgrensa tilbod på grunn av koronasituasjonen.

Publisert: 20.04.2020 - Sist endra: 26.10.2020

Det kan derfor vere vanskeleg å bestille deg time. For nokon typar søknader vil det ikkje vere mogleg å bestille time no.

Du kan ikkje møte hos politiet når du er i karantene

Viss du må i karantene når du kjem til Noreg (ekstern nettstad) så kan du ikkje booke ein time hos politiet før du har vore ti dagar i karantene. Dette gjeld sjølv om du har fått beskjed om at du skal melde deg for politiet innan ei veke etter innreise.

Viss du er statsborgar av eit land utanfor EU/EØS og skal arbeide før du får oppmøte hos politiet så må du ta kontakt med UDI på telefon eller e-post for å melde frå om at du er i Noreg og at du startar å arbeide. Du må likevel møte hos politiet for å bestille opphaldskort når dette blir mogleg.

Slik bestiller du time

Du kan ikkje kontakte UDI for å få time hos politiet.

Viss du har levert ein søknad gjennom Søknadsportalen, kan du følge med i Søknadsportalen til du finn tilgjengeleg time for sakstypen din.

Viss du får ein beskjed om at det ikkje er nokon ledige timar, eller du ikkje ser nokon knapp for å bestille time etter at du har opna søknaden din, så betyr det at det ikkje er nokon ledige timar no, og du må prøva igjen seinare.

Informasjon om kvar du skal møte

politiet sine nettsider (ekstern nettstad) legg politidistrikta ut informasjon om kvar du skal møte opp når du får time og når nye timar blir lagt ut.

Hugs at du ikkje kan møte opp hos politiet utan ein avtale.

Følg med på beskjedar du får frå politiet

Viss du har søkt om opphaldsløyve kan du bli kontakta av politiet og blir bede om å laste opp dokumentasjon elektronisk i staden for å møte hos politiet. Viss politiet kontaktar deg, skal du alltid følge rettleiinga du får frå politiet. Du kan ikkje kontakte politiet eller UDI og be om å få levere dokumentasjon elektronisk

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?