Politiets utlendingskontor opnar med avgrensa tilbod


Frå 20 april opnar politiets utlendingskontor med avgrensa tilbod for å ta imot personar der saka hastar etter å ha halde stengt sidan 13. mars på grunn av koronasituasjonen.

Published: 20.04.2020

Under finn du informasjon om korleis du bestiller time. Vi ber deg om å ikkje møta opp hos politiet viss du ikkje har fått ny timeavtale. Du kan ikkje kontakte UDI for å få time.   

Kansellerte timar

Viss du har fått e-post frå politiet om at timen din er kansellert, kan du ikkje møte til denne timen, sjølv om du fortsatt kan sjå timen din i søknadsportalen. Pass på å sjekke eposten din, inkludert søppelpost-mappa di for meir informasjon.

Hastesaker  

Viss saka di hastar, og du har registrert ein søknad eller du skal bestilla opphaldskort, kan du logga deg inn i Søknadsportalen, veljsøknaden din og sjå om det er ein ledig time du kan bestilleViss det ikkje er nokon ledige timar, må du kontakte politiet der du bur på telefon eller e-post  (ekstern nettstad)for å få ein ny time.   

Andre tilfelle  

Viss saka di ikkje hastar, må du venta til politiet legg ut nye timar for sakstypen din i Søknadsportalen. Vi veit dessverre ikkje når det vil vera mogleg for deg å bestille ny time. Du skal ikkje kontakta politiet eller UDI for å få time.   

Du kan lese meir om korleis det avgrensa tilbodet frå politiet påverkar søknader, prosedyrar og rettar i utlendingssaker på sidene våre om korona-situasjonen. 

 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?