Veileder for smittevern i asylmottak


UDI har i samarbeid med Folkehelseinstituttet laget en veileder for smittevern i asylmottak.

Publisert: 12.02.2021

Formålet med veilederen er å forebygge og begrense spredningen av covid-19 i asylmottak. Den skal bidra til å legge gode rammer for samarbeid med kommunehelsetjenesten som er lokal smittevernmyndighet.

Veilederen erstatter ikke krav til drift av asylmottak eller annet regelverk. Den gir råd om hvordan asylmottakene kan opprettholde mest mulig normal drift og samtidig ivareta smittevern på en forsvarlig måte.

Innholdet i veilederen oppdateres etter hvert som helsemyndighetene kommer med nye råd og anbefalinger.

Gjeldende oppdatert versjon er sendt på epost til asylmottak og akuttinnkvarteringer. Den oppdaterte versjonen publiseres her i august. Spørsmål kan rettes til UDIs regionkontor eller Ankomst- og transittenheten.

Her finner du smittevernveilederen.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?