Webinar om mellombels alternativ mottaksplass for personar frå Ukraina


Her finn du opptak av eit webinar UDI heldt om ordninga for så søkje om mellombels alternativ mottaksplass for personar frå Ukraina.

Publisert: 23.09.2022

Her finn du opptak av eit webinar UDI har holda om ordninga for så søkje om mellombels alternativ mottaksplass for personar frå Ukraina. 

UDI har ei eiga søknadsordning for ukrainske flyktningar som vil søkje om å bu privat (mellombels alternativ mottaksplass). Ordninga betyr at fleire ukrainarar som er i målgruppa for mellombels kollektivt vern kan bu saman med familie og venner viss dei ynskjer det. 

Opptak av webinar

Her finn du opptak av webinaret med informasjon om ordninga og ein demonstrasjon av den digitale løysinga (ekstern nettstad).

Informasjon og retningslinje

Du finn informasjon om ordninga og inngang til retningslinja på nettsidene våre.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?